ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย  (อ่าน 20413 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

jackfreedoms

 • บุคคลทั่วไป
พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 11:33:04 AM »
โดย นางสาววราภรณ์  เนาว์โนนทอง
กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

     หากกล่าวถึง “การซื้อขายหรือการเก็งกำไรจากการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (Forex) ” หลายคนอาจจะสงสัยว่าแท้จริงคือธุรกิจรูปแบบใด และการลงทุนในธุรกรรมดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่  นั้น
     ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ต้องทำกับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น ธนาคารพาณิชย์ เท่านั้น และปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่เคยอนุญาตบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถสรุปประเด็นในการทำธุรกรรมซื้อขายหรือเก็งกำไรฯ ดังกล่าวได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
   
     1. กรณีผู้ให้บริการอยู่ในประเทศไทย การทำธุรกรรมดังกล่าวโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
     2. กรณีผู้ให้บริการดังกล่าวอยู่ต่างประเทศ เมื่อบุคคลในประเทศต้องโอนเงินออกไปเพื่อชำระหนี้ตามธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน จะไม่ได้รับอนุญาตให้โอนเงินออก และมีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/bothomepage/index/index.asp
 
    เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และได้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 รวม 2 ฉบับ เพื่อให้กฎหมายครอบคลุมการกระทำความผิดและมีความชัดเจนมากขึ้น โดยฉบับที่สอง พ.ศ. 2545 นั้น เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการหลอกลวงประชาชนให้นำเงินเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือเก็งกำไร (Forex)  ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนที่ถูกหลอกลวงแล้วยังเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง แต่บทบัญญัติของพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ในปัจจุบันไม่อาจใช้บังคับครอบคลุมแก่การกระทำดังกล่าวได้ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกำหนดให้การโฆษณาหรือประกาศ หรือการกระทำใด ๆ ให้ประชาชนนำเงินเข้ามาร่วมลงทุนลักษณะดังกล่าว เป็นความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย ประกอบกับสมควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนความรับผิดของพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลผู้กระทำความผิด  ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นเมื่อมีการกระทำความผิดซ้ำและการเนรเทศผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นคนต่างด้าว รวมทั้งให้มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลเพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

     ผลจากการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 นี้ ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจ FOREX ลดความรุนแรงลงได้บ้าง แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศของเรากำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในขณะที่รายจ่าย ค่าครองชีพต่างๆ กลับสวนทางกัน โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภคหลักๆ อาทิ น้ำมัน ข้าวสาร เป็นต้น และด้วยเหตุผลเหล่านี้เองทำให้ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น โดยหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ รูปแบบของธุรกิจที่เรียกว่า การซื้อขายหรือการเก็งกำไรจากการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex)

    บริษัทค้าเงินเถื่อนโดยทั่วไปจะลงทุนจัดตั้งบริษัทให้ดูน่าเชื่อถือ เพื่อลวงลูกค้าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการแสดงใบอนุญาตอื่นๆที่ทางราชการออกให้ อาทิ แสดงใบอนุญาตจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งโดยแท้จริงบริษัทเหล่านี้ไม่เคยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย และวิธีการที่พบในปัจจุบันคือเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อทำการชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายเงินดอลลาร์หรือมันนี่เกมส์ โดยให้สมัครสมาชิกลงทุนกับบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งทางอินเตอร์เน็ตซึ่งกล่าวอ้างว่านำเงินไปลงทุนในธุรกิจคาสิโน ตลาดเงินตลาดทุน อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจไอทีขั้นสูงในต่างประเทศ และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูง ประมาณ 2.5-3.0 % ต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินการลงทุน โดยต้องลงทุนขั้นต่ำเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐ หรือ 3,800 บาท และจะได้รับอีก 10-15% ของเงินลงทุนหากสามารถชักชวนผู้อื่นให้มาเป็นสมาชิกและลงทุนกับบริษัทดังกล่าว และจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทุนวัน วันละ 85 บาท เป็นเวลา 100 วัน คิดเป็นเงิน 8,500 บาท ซึ่งในเวลาต่อมาผลตอบแทนก็จะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ในที่สุด และบางครั้งอาจปิดเว็บไซต์หนีไป โดยที่ไม่สามารถเอาผิดกับใครได้ ซึ่งการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวนอกจากจะมีความเสี่ยงสูงแล้ว ยังเป็นการลงทุนที่ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายรองรับอีกด้วย

     และหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมาได้ที่ กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2739021 ต่อ 2627-35 หรือศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359  หรือส่งจดหมายมาได้ที่ ตู้ ปณ.1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือทางเวบไซต์  http://www.mof.go.th/fincrime2004/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:38:56 AM โดย tonmaibiya »

kingos

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 11:41:49 AM »
ผมเองก็สงสัยเรื่องนี้มานานครับ  ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:39:53 AM โดย tonmaibiya »

midoban

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 11:43:35 AM »
  รู้นานแล้วครับกฏหมายนี้ แต่ที่เราเล่นกันนั้น เป็นการเล่นกับโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยตรง ไม่ได้เป็นโบรกเกอร์เอง  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:40:18 AM โดย tonmaibiya »

BlueHeaven

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 11:47:34 AM »
แล้วที่เราทำอยู่นี่ผิดมะเนี่ยอิอิ

***จะว่าไปการใช้ EA นี่ผิดกฏเขาไหมอะครับสงสัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:40:38 AM โดย tonmaibiya »

midoban

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 12:12:04 PM »
แล้วที่เราทำอยู่นี่ผิดมะเนี่ยอิอิ

***จะว่าไปการใช้ EA นี่ผิดกฏเขาไหมอะครับสงสัย

   เพราะมีคนอ้างไปเปิดบริษัทรับเทรดในไทย แล้วพอเอาเข้าจริงๆ ก็เอาเงินไปเฉยๆ ไม่ได้ไปลงทุนแต่อย่างใด ทำให้โดนฟ้องร้อง แล้วประเทศไทยก็มอง forex เป็นสิ่งที่ผิดไปเลย ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม แต่จริงๆ แล้วก็ไม่มีกฎหมายใดมาเอาผิดกับคนเล่นกับโบรกเกอร์ต่างชาติโดยตรง (คนเล่นน้อย จะออกกฎหมายไปทำไม)  แล้วอีกอย่างเงินที่เราฝากๆ เข้าธนาคารไปแล้วได้ดอกเบี้ยกันปีละ 2-4% ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ธนาคารเอาเงินไปเล่น forex (ขี้โกงอ่ะ ทำไมเขาเล่นได้ ) เช่นกัน  สรุปแล้วจะผิดก็ไม่ใช่ จะถูกก็ไม่เชิง  ;D
 
    ส่วน EA ไม่ผิดหรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:41:10 AM โดย tonmaibiya »

auming

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 20:17:52 PM »
กฏหมายบ้านเรามันออกมาเพื่อผลประโยชน์ของคนเฉพาะกลุ่มน่ะครับ  ถ้ามันผิดจริงแบบขายยาบ้าก็ควรห้ามให้หมด นี่มันมีให้บางคนบางกลุ่มเทรดได้  แล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆมาเอาผิดกับคนที่เทรด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:41:30 AM โดย tonmaibiya »

ออนไลน์ admin

 • Administrator
 • นักลงทุนขั้นเทพ
 • *****
 • กระทู้: 29138
 • พลังน้ำใจ: 1114
  • ThailandForexClub
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 21:20:41 PM »
ผมมีตอบไ้ว้อีกกระทู้นึง ที่มีสมาชิกโพส link ไปยังข่าวข้่างต้น ตามนี้ครับ

--------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องนี้มีความจริงอยู่ 2 ส่วนครับ หน่วยงานราชการมั่ว เอามารวมกัน... ถ้าไม่อธิบายเพิ่ม เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกัน

ส่วนแรก
คือ บริษัทที่เปิดมาเพื่อหลอกลวงนักลงทุน โดยให้นำเงินมาลงทุนกับบรษัท และอ้างว่าจะนำไปเก็งกำไรในตลาด Forex และทางบริษัท สามารถทำกำไรได้แน่นอน แต่ โดยส่วนมากมักจะทำกำไรได้ในช่วงแรก และจะให้นักลงทุนให้ใช้กำไรนั้นเป็นทุนเพิ่ม แต่ต่อมาจะอ้างว่ามีการประมาณการผิดพลาด ทำให้ขาดทุน และตอนนี้ทุนลดลงไปเรื่อยๆ และให้นำเงินมาเพิ่ม เพื่อทำกำไรคืน แต่ลงท้ายมักจะหมดตัว ซึ่งบริษัทเช่นนี้จะไม่มีการทำธุรกรรมในการซื้อ-ขายจริง แต่จะมีการทำเอกสารปลอม เพื่อใช้ในการหลอกลวง

ส่วนที่สอง
เป็นเรื่องของ Money Game โดยเป็นในลักษณะการระดมทุน ที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนในรูปกำไรที่ชัดเจน ไม่น้อยกว่า 10% - 20% ต่อเดือน เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยบริษัทอ้างว่า สามารถให้ผลตอบแทนในลักษณะเช่นนั้นได้ เพราะนำเงินในลงทุนในตลาด Forex - ทองคำ - น้ำมัน หรือกิจการอื่น รวมทั้งยังมีผลประโยชน์ตอบแทนให้ เมื่อสมาชิกสามารถชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนได้ โดยมักจะใช้แผนการตลาดในลักษณะเดียวกับการตลาดแบบเครือข่าย ตัวอย่างของบริษัทที่ดำเนินการในรูปนี้ เช่น Swiss Cash Mutual Funds ที่โด่งดังเมื่อช่วงต้นปี 2550

ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนั้น เป็น คนละเรื่องเดียวกัน กับการเทรด Forex ผ่านโบรกเกอร์ เช่น Marketiva, FxOpen และ FxClearing รวมทั้งโบรเกอร์อื่นๆ อย่าลืมครับ อย่างนึงคือ ตลาด Forex นั้นมีอยู่จริง และเป็นตลาดทุนที่มีปริมาณการซื้อ-ขาย มากที่สุดในโลก มากกว่าทุกตลาดทุนในโลกนี้รวมกันซะอีก และการกำไร หรือขาดทุน นั้น เราซึ่งเป็นผู้เทรดเอง เป็นผู้กำหนดทั้งสิ้น

พิจารณข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนครับ  ;D
---------------------------------------
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:41:56 AM โดย tonmaibiya »

kingos

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2008, 21:44:12 PM »
เห็นเมื่อวานมีพูดกันในทีวีช่องไรซักอย่าง เลยมาเป็นกระทู้เลย ยังไงขอบคุณคุณต้นมากครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:42:25 AM โดย tonmaibiya »

pakthada

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2008, 00:08:22 AM »
เทรดกันไปเถอะ ถ้าจะมีใครจับใคร พี่ต้นก็โดนก่อนอยู่แล้ว   ;D ;D ;D

เอาไว้พี่ต้นโดนแล้วค่อยคิดอีกที ตอนนี้ขนเงินใส่กะสอบกันก่อนดีมั้งคะ  ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2009, 20:56:00 PM โดย tonmaibiya »

BlueHeaven

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2008, 02:19:42 AM »
เทรดกานปายเถอะ  ถ้าจะมีครัยจับครัย  พี่ต้นก้อโดนก่อนอยู่แระ   ;D ;D ;D

เอาไว้พี่ต้นโดนแระค่อยคิดอีกที  ตอนนี้ขนเงินใส่กาสอบกานก่อนดีม๊างงงงคะ  ;D ;D ;D

ช่ายเลย5555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:43:23 AM โดย tonmaibiya »

jackfreedoms

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2008, 02:53:14 AM »
เทรดกานปายเถอะ  ถ้าจะมีครัยจับครัย  พี่ต้นก้อโดนก่อนอยู่แระ   ;D ;D ;D

เอาไว้พี่ต้นโดนแระค่อยคิดอีกที  ตอนนี้ขนเงินใส่กาสอบกานก่อนดีม๊างงงงคะ  ;D ;D ;D

ช่ายเลย5555

เห็นด้วยอีกคนครับ หุหุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:45:06 AM โดย tonmaibiya »

(-namay-)

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2008, 13:34:37 PM »
 พูดแบบนี้ พี่ต้นก็เดินผวา วูบๆ จิครับนี่  ;D   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:45:42 AM โดย tonmaibiya »

mmmpizza

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2008, 05:07:05 AM »
 ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:43:57 AM โดย tonmaibiya »

DekTelecom

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2008, 07:49:28 AM »
ได้ความรู้เพิ่มเรื่อยๆ ครับ ::)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:44:34 AM โดย tonmaibiya »

lozo

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2008, 08:13:17 AM »
เว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมา เพื่อทำการชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายเงินดอลลาร์หรือมันนี่เกมส์ โดยให้สมัครสมาชิกลงทุนกับบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งกล่าวอ้างว่านำเงินไปลงทุนในธุรกิจคาสิโน ตลาดเงินตลาดทุน อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจไอทีขั้นสูงในต่างประเทศ และจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่สูง ประมาณ 2.5-3.0 % ต่อวัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินการลงทุน โดยต้องลงทุนขั้นต่ำเป็นเงิน 100 เหรียญสหรัฐ หรือ 3,800 บาท และจะได้รับอีก 10-15% ของเงินลงทุน หากสามารถชักชวนผู้อื่นให้มาเป็นสมาชิกและลงทุนกับบริษัทดังกล่าว และจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทุนวัน วันละ 85 บาท เป็นเวลา 100 วัน คิดเป็นเงิน 8,500 บาท ซึ่งในเวลาต่อมา ผลตอบแทนก็จะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ในที่สุด และบางครั้งอาจปิดเว็บไซต์หนีไป โดยที่ไม่สามารถเอาผิดกับใครได้


เอ่อ...ผมว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ Forex แล้ว เขาเรียก HYIP
เซ็งจริงๆประเทศไทย เมื่อไรจะพัฒนาซักที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:46:46 AM โดย tonmaibiya »

abandonza

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2008, 08:31:46 AM »
ไร้สาระมากครับ "เมืองไทยสมัยนี้"  >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:47:16 AM โดย tonmaibiya »

pradremsak

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2008, 09:31:09 AM »
เหอะๆๆๆ  อยากรู้จัง คนที่เล่นได้เยอะ ไปถอนตังค์ที่ธนาคาร แล้วโดนสงสัยกันมั่งมั้ยอะครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2008, 10:47:40 AM โดย tonmaibiya »

jaja

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2008, 10:03:25 AM »
เหอะๆๆๆ  อยากรู้จัง คนที่เล่นได้เยอะ ไปถอนตังค์ที่ธนาคาร แล้วโดนสงสัยกันมั่งมั้ยอะครับ ;D

น่าจะลองถามคุณ speeeeeway  ดูนะว่าธนาคารว่าไงเวลาโอนเงินเข้าเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2008, 22:44:28 PM โดย tonmaibiya »

phanom

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2008, 22:33:50 PM »
น่าจะลองถามคุณ speeeeeway  ดูนะว่าธนาคารว่าไงเวลาโอนเงินเข้าเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มีเงินให้ถอน จะกลัวทำไม .....
กลัวไม่มีเงินให้ถอนมากกว่า   ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2008, 22:45:05 PM โดย tonmaibiya »

plypun

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2008, 04:06:03 AM »
อย่างที่ว่า คือ HYIP นั่นแหละครับ ไม่ใช่ Forex

HYIP นั้น 99 เปอร์เซ็นต์หลอกลวงครับ (ผมพูดได้เพราะผมเล่นมาก่อน เจ็บตัวมาหลายครั้ง แต่ไม่เกินหลัก ร้อยเหรียญ ครับ)

ประเทศสารขันฑ์ แห่งนี้ กลับมอง ฮิป เป็นโฟเรก กรรมจริงหนอ ข้าราชการไทย ไม่ได้รู้เรื่อง ให้มันทันโลก

แล้วไปเหมารวมว่า เป็นเรื่องเดียวกัน

ความจริง ฮิป ที่จ่ายจริงก็มีอยู่ ถ้าลงทุนเกิน 1000 เหรียญ แล้วเขาจะออก ใบค้ำจากธนาคารให้แต่ผลตอบแทนต่ำ

ส่วน ฮิป ที่ผมเห็นทั่วๆ ไป ก็เอาเงินมาลงในโฟเรกนี่แหละครับ เพื่อทำกำไรแล้วเราไปแบ่งกัน ถ้าได้ก็แบ่ง ถ้าเสีย ก็โกง

ผมจึงหันมาศึกษา โฟเรก และเล่นเองเลย จะได้   จะเสีย    ...เงิน เท่าไหร่ไม่ว่า   เพราะผมได้......ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง.....ดีกว่าไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจ

ตั้งแต่หัดเทรดโฟเรก ผมมีไฟ ในการอ่าน หนังสือมากๆ เลยครับ ยิ่งเทรดยิ่งสนุก ได้ลองหลายๆ หลักการ ได้บ้าง เสียบ้าง....เป็นธรรมดา...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2008, 19:58:08 PM โดย tonmaibiya »

minago

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 ธันวาคม 2008, 04:33:28 AM »
อย่างที่ว่า คือ HYIP นั่นแหละครับ ไม่ใช่ Forex

HYIP นั้น 99 เปอร์เซ็นต์หลอกลวงครับ (ผมพูดได้เพราะผมเล่นมาก่อน เจ็บตัวมาหลายครั้ง แต่ไม่เกินหลัก ร้อยเหรียญ ครับ)

ประเทศสารขันฑ์ แห่งนี้ กลับมอง ฮิป เป็นโฟเรก กรรมจริงหนอ ข้าราชการไทย ไม่ได้รู้เรื่อง ให้มันทันโลก

แล้วไปเหมารวมว่า เป็นเรื่องเดียวกัน

ความจริง ฮิป ที่จ่ายจริงก็มีอยู่ ถ้าลงทุนเกิน 1000 เหรียญ แล้วเขาจะออก ใบค้ำจากธนาคารให้แต่ผลตอบแทนต่ำ

ส่วน ฮิป ที่ผมเห็นทั่วๆ ไป ก็เอาเงินมาลงในโฟเรกนี่แหละครับ เพื่อทำกำไรแล้วเราไปแบ่งกัน ถ้าได้ก็แบ่ง ถ้าเสีย ก็โกง

ผมจึงหันมาศึกษา โฟเรก และเล่นเองเลย จะได้   จะเสีย    ...เงิน เท่าไหร่ไม่ว่า   เพราะผมได้......ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง.....ดีกว่าไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจ

ตั้งแต่หัดเทรดโฟเรก ผมมีไฟ ในการอ่าน หนังสือมากๆ เลยครับ ยิ่งเทรดยิ่งสนุก ได้ลองหลายๆ หลักการ ได้บ้าง เสียบ้าง....เป็นธรรมดา...

ใช่ครับเมื่อก่อนก็เคยเล่นฮิบ แต่เดี๋ยวนี้หันมาเทรดเองบ้าง ตอนนี้เหลือตัวเดี่ยว (safe-atom) ใครเล่นอยู่คงรู้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เมษายน 2009, 04:24:52 AM โดย tonmaibiya »

faungfu

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 มกราคม 2009, 08:48:58 AM »
เหมือนเคยอ่านเจอว่า ถ้าบุคคลใดต้องการลงทุนในแบบที่ห้ามไว้ ต้องมีทุน สิบล้านขึ้นไป (แบบที่ห้ามนี่จำไม่ได้ครับว่าแบบไหน) เป็นกฏหมายในไทยครับ

สรุปแล้วผมจะเอาเงินสิบล้านมาจากไหน  :'(

พอดีมาเจอ forex และ เว็บบอร์ดนี้ก่อนครับ :D

fogofwind

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 02:34:52 AM »
 >:(

131313

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 03:01:14 AM »
คนไทยที่เล่นได้ระดัลพันล้านก็มีนะครับ แต่เค้าอยู่เมืองนอก - -* ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เมษายน 2009, 03:16:10 AM โดย tonmaibiya »

voywhy

 • บุคคลทั่วไป
Re: พอดีวันนี้คุยเรื่องกฎหมายไทย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 04:18:30 AM »
รอบที่แล้วผมถอนมา 1000$ กับ 2000$ จาก ODL เข้า ธ.กสิกร ในเดือนเดียวกันครับ ครั้งแรกไม่มีปัญหา แต่ครั้งที่สองโดนเรียกไปสำแดงครับ เสียเวลาไปสองอาทิตย์ กว่าจะเอาเงินออกมาได้ น่ากลัวจริงๆ ธ.กสิกรบอกว่าเดือนนี้ผมมียอดเงินโอนจากอังกฤษสองครั้งแล้ว ทำธุรกิจอะไรเหรอค่ะ...เหอๆ เหงื่อตกเลย เลยสำแดงไปว่าเล่นเกมคาสิโนได้มา เอิ้กๆ...แล้วก็ถอนเงินได้คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เมษายน 2009, 04:23:44 AM โดย tonmaibiya »